Shbas xxx datingror ru

Posted by / 16-Dec-2017 10:07

Shbas xxx

A duhet për të gjithë të fillojnë artikujt me "XXX ishte tregëtarë i sklevëve"?

Krahasimi me Bushin nuk eshte me vend sepse Kongresi dhe Gjykata Supreme mundet ne cdo kohe ti ndaloj politikat e tij.Arianiti 2006 Mars 3 (UTC) Në politik rolin e monopolit e ka diktatura=D, pra po rrjedhë D është identike me M Tashti që në Sh BA mekanizmave shtetrorë ju kanë vënë emra "ekonomik" kjo nuk d.se tjertë nuk e dijin për çka është fjala.Kjo është një metod e vjeter që njerzimi e ka hudhur në histori, asgjë tjeter.E di se për dikë është e vështirë po si thotë Konica, (nuk e di saktësisht) por e di që në popull thuhet: në fund të fundit edhe ... Është diçka tjetër mendimi në nivel gjithë kombëtar e diçka tjeter në nivele më të ulta.Dallimi është shumë, shumë i madh--Re Be Li 2006 Mars 3 (UTC) Rebel, fjalori keshtu e definon fjalen diktator: "Kryetar i një shteti a i një qeverie, i cili ka pushtet të pakufizuar dhe vepron me egërsi e pa përfillur askënd," "Ai që u dikton të tjerëve vullnetin e vet pa përfillur mendimin, dëshirat dhe interesat e tyre, ai që jep urdhra e komandon pa pyetur askënd; tiran", "A ruler with absolute power and authority, especially one who exercises this power and authority tyrannically" Shpresoj qe ti nuk e ve ne medyshje qe Hoxha i ka pase keto karakteristika.

Shbas xxx-53Shbas xxx-22Shbas xxx-90